SumptuS Sp.z o.o.
Plac Inwalidów 10/104
01-552 Warszawa

NIP: 5252694482 KRS: 0000659069

tel./fax +48 22-827-35-83
tel. kom. +48 601-31-11-31
biurorachunkowe(at)sumptus.pl

 

 ceny szyjemy na miarę!

Koszty świadczonych przez nas usług ustalane są indywidualnie z każdym Klientem, a cena uzależniona jest między innymi od ilości dokumentów czy liczby zatrudnionych pracowników.
Cennik usług ? książka przychodów i rozchodów

SKŁADNIK

CENA

UWAGI

opcje standardowe

opłata podstawowa

od 150,00 zł


rozliczenie do 10 faktur

opłata za obsługę kadrowo-płacową

umowa cywilno-prawna

20,00 zł

za każdy rachunek

pracownik

45,00 zł

za każdego pracownika

roczne zeznanie

od 50,00 zł

zeznanie podatkowe roczne

Zakres obsługi bieżącej

1.Prowadzenie zapisów KP i R, 
2.Prowadzenie ewidencji VAT, 
3.Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
4.Prowadzenie ewidencji wyposażenia, 
5.Sporządzanie miesięcznych/ kwartalnych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,

Zakres obsługi płacowej

1.Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
2.Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS, 
3.Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników, 
4.Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
5.Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
6.Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń

Cennik usług ? księgi handlowe

SKŁADNIK

CENA

UWAGI

opcje standardowe

opłata podstawowa

od 400,00 zł

rozliczenie do10 faktur

opłata za obsługę kadrowo-płacową

umowa cywilno-prawna

20,00 zł

za każdy rachunek

pracownik

45,00 zł

za każdego pracownika

roczne sprawozdanie finansowe

w cenie średniomiesięcznej obsługi księgowej

zeznanie podatkowe roczne CIT-8, bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa do bilansu,

Zakres obsługi księgowej

>1.Prowadzenie księgowań w księdze głównej,
2.Prowadzenie ewidencji VAT, 
3.Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
4.Prowadzenie ewidencji wyposażenia, 
5.Sporządzanie miesięcznych/ kwartalnych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US, 
6.Sporządzanie i wysyłanie w wersji papierowej lub elektronicznie deklaracji do GUS, NBP, 
7.Wprowadzanie płatności do systemu bankowości elektronicznej.

Zakres obsługi płacowej

1.Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2.Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
3.Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
4.Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników, 
5.Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach, 
6.Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

Cennik usług dodatkowych

Rozliczanie projektów z dotacją EU  książka przychodów i rozchodów

od 150 zł

Rozliczanie projektów z dotacją EU  księgi handlowe

od 400 zł

księgowanie u klienta - nadzór nad księgowością

od 200 zł / dzień

Deklaracje roczne PIT, CIT

od 50 zł

Sporządzanie raportów na potrzeby jednostki

od 100 zł

Sporządzenie wniosku kredytowego

od 50 zł

Sporządzenie analizy ekonomicznej

od 200 zł

Wynajem salki na spotkanie

100 zł /godzina

Usługi sekretarskie ? adres. Na podstawie umowy udostępnienie adresu do celów korespondencyjnych i rejestracyjnych oraz numeru faxu. Odbieranie, przesyłanie do Państwa przychodzącej korespondencji oraz jej archiwizacja.

od 150 zł

Usługi sekretarskie ? biuro. Na podstawie umowy udostępnienie adresu do celów korespondencyjnych i rejestracyjnych oraz numeru faxu. Odbieranie, przesyłanie do Państwa przychodzącej korespondencji oraz jej archiwizacja. Obsługa cateringowa (kawa, herbata, woda) podczas spotkań w biurze.

od 250 zł

Porady ekonomiczno-finansowe dla klientów biura

w cenie usługi

Ceny podane są w kwotach netto, do których należy doliczyć 23% VAT.
Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność informacji na każdym etapie współpracy.